d:mag | Et magasin fra DIPS ASA 2-2017

Retur: DIPS ASA Postboks 1435, 8037 Bodø www.dips.no Vi lager verdens beste eHelseløsninger – vil du være med? Gjennom 25 år har DIPS ASA utviklet løsninger for elektronisk pasientjournal (EPJ), sikker kommunikasjon i helse- vesenet og trygg håndtering av medisiner på sykehus. DIPS har bidratt til at norske sykehus har kunnet kaste papirjournalene til fordel for en elektronisk løsning som sikrer tilgjengelighet til livsviktig helseinfor- masjon for alle som er involvert i pasient- behandlingen. Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest har valgt DIPS ASA som leverandør av EPJ. At vi er markedsledende betyr ikke at vi er tilfreds. Tvert i mot har vi aldri tidligere lagt så mye ressurser i å gjøre løsningen enda bedre. Vi ser at ved å gjøre systemene våre enklere og raskere, sparer vi helsevesenet for store ressurser som kan brukes til pasientbehandling. Norge er lengst fremme i verden på e-helse og i Norge bruker mer enn 57 000 våre løsninger og over 1200 legekontor har i tillegg våre løsninger for å kommunisere elektronisk med sykehuset. Vi synes det er ekstra meningsfullt å jobbe med noe som har stor betydning for så mange mennesker og som kan bidra til god og LɈLR[P] WHZPLU[ILOHUKSPUN Vi har Norges største og beste fagmiljø innenfor e-helse. Våre ansatte jobber tverrfaglig i team som benytter moderne agil utviklingsmetodikk og bruker den nyeste teknologien. DIPS er et av Norges største programvarehus med 150 ansatte og avdelingskontorer over hele landet. Vi er nå i en kraftig vekstfase og går en spennende tid i møte der vi har behov for å komplettere våre faglig sterke team med ÅLYL \[]PRSLYL VN RVUZ\SLU[LY I DIPS vil du arbeide sammen med et mangfold av motiverte medarbeidere som har ett mål i sikte: � lage verdens beste datasystemer for fremtidens sykehus! Våre systemer er markedsledende både på klinisk funksjonalitet og sikkerhet. Dette har ført til at løsningene våre er valgt på de HSSLY ÅLZ[L Z`RLO\Z P SHUKL[ ISHU[ HUUL[ (RLYZO\Z <UP]LYZP[L[Z Z`RLO\Z ZVT LY 5VYK ,\YVWHZ TLZ[ TVKLYUL Z`RLO\Z Scann koden og se våre utlyste stillinger! DIPS FEIRER 30 ÅR (17128) artell.no Det startet på 80-tallet. Nordland Sentralsykehus i Bodø ønsket seg et system som kunne løse behovet for et mod ne pasientadministrativt d tasystem. Dette skulle vise s g å bli starte på en IKT-revolusjon for norske sykehus. Fra å vær et par ansatte i e sykehuskjeller i 1987, har DIPS AS vokst seg til å bli markedsledende innen kliniske EPJ-systemer med tre av de fire helseregioner som kunder. Vår nye Arena EPJ-plattform muliggjør innovasjon ved sykehusene og for leverandør r som sa se åpne lø ninger, bygget på internasjonale standarder for fremtiden. Denne utvi lingen vi r veldige stolte av, og benytter derfor anledningen til å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte for tretti spennende år! Vi gleder oss til fortsettelsen. Tor Arne Viksjø var med å starte DIPS i 1987, og er i dag administrerende direktør.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==